Beleggingshorizon

14-01-2019

Vooraleer je begint te beleggen, moet je een duidelijk beleggingsplan hebben. Daarbij hoort dat je je beleggingshorizon moet kennen. Maar wat is nu een beleggingshorizon? Je beleggingshorizon is hoe lang je een bepaalde som kan missen. Daarbij moeten ook volgende vragen gesteld worden:

- Welke plannen heb je om met die som te doen?

- Hoeveel vermogen heb je al opgebouwd?

- Wat is de duurtijd van je investering?

- Waarin wil je of kan je beleggen?

Vergeet niet dat elke belegging altijd in overeenstemming moet zijn met je risicoprofiel. Hierin is het vooral belangrijk om op voorhand te weten welk verlies je kan lijden om toch nog een goede nachtrust te hebben. Door al deze kenmerken heeft iedereen ook een ander beleggingshorizon.

Er zijn zes grote risicoprofielen:

- de zeer defensieve: je streeft naar een beter rendement dan de spaarrekening en je wilt zoveel mogelijk risico's vermijden. Daarom beleg je in liquiditeiten, obligaties en alternatieve beleggingen.

- de defensieve: je belegt hoofdzakelijk in obligaties en liquiditeiten en een zeer beperkt deel in aandelen en alternatieve beleggingen. Je realiseert je dat beleggen in aandelen op de lange termijn een hoger rendement kan behalen maar je wil zoveel mogelijk risico's vermijden.

- de matig defensieve: je bent bereid om meer risico's te nemen maar je belegt nog steeds meer in obligaties dan in aandelen.

- de matig offensieve: je weet het risico van aandelen goed in te schatten en je weet welke kansen daar tegenover staan. Je bent bereid om meer risico's te nemen en je belegt meer in aandelen dan in obligaties.

- de offensieve: streven naar een hoger rendement is voor jou belangrijk en je kiest daarom om voornamelijk in aandelen te beleggen en beperkter in obligaties. Je accepteert het risico dat daarmee gepaard gaat.

- de zeer offensieve: het streven naar rendement is voor jou de belangrijkste overweging om te beleggen. Daarom kies je vrijwel om uitsluitend in aandelen te beleggen. Je hebt het volste vertrouwen in de toekomst en je neemt bewust een hoog risico, om daarmee op langere termijn een hoog rendement te kunnen behalen.

Zoals je kan zien is je acceptatie ten opzichte van het nemen van risico's van primordiaal belang om je beleggingshorizon en -plan te bepalen.

Uiteraard zullen mijn blogs voornamelijk voor de offensieve en zeer offensieve risicoprofielen bedoeld zijn aangezien ik enkel over de aandelenmarkten schrijf.

In een volgende blog beschrijf ik alvast een paar beleggingsstrategie├źn.