2 modelportefeuilles voor een hoger rendement

01-01-2019

Bij de start van dit nieuwe jaar zou ik graag met een nieuwigheid willen beginnen, namelijk modelportefeuilles. Ik heb zo 2 modelportefeuilles opgebouwd en zou dit graag maandelijks met jou evalueren. Alle aandelen die ik voor deze modelportefeuilles geselecteerd heb, blijven ook heel het jaar door in de portefeuille zitten. Op het einde van het jaar volgt dan ook de eindevaluatie. Ik ga ook proberen om maandelijks een paar van deze aandelen te bespreken zodat er een heel goed beeld van deze portefeuilles geschetst wordt.

De eerste portefeuille heeft als titel 'Dividendwaarden' waarbij een zo hoog mogelijk dividend wordt nagestreefd. Bijkomende voorwaarden is een Koers/Winstverhouding onder de 10, een Koers/Boekwaarde onder de 1 en ze mogen geen schulden bezitten (indien gekend). Dit zijn erg strenge voorwaarden maar geen onmogelijke, dat zal je in de modelportefeuille wel zien.

De Portefeuille 'Dividendwaarden' kan je hier terugvinden: Modelportefeuille 'Dividendwaarden'.

Het nadeel van deze strenge voorwaarden voor deze portefeuille is dat het sterk sectorgebonden is, namelijk auto, bank en verzekeringen, met uitzondering van Volkerwessels.

Een tweede portefeuille heeft als titel 'Beloftevolle aandelen' waarbij afgestrafte aandelen worden opgezocht met een zo hoog mogelijk koerspotentieel. De tijdelijke problemen zijn meestal al in de koers verrekend waardoor het aanpakken van deze problemen een serieuze boost aan het aandeel kan geven. Als voorwaarden heb ik per sector het aandeel met de laagste K/B genomen en het bedrijf moet winst maken. Tussen haakjes: dit zijn geen aandelen voor doetjes aangezien deze goedkope aandelen tijdelijk nog goedkoper kunnen worden. Hierdoor kan je er als belegger slapeloze nachten van krijgen, wat zeker niet de bedoeling mag zijn.

De Portefeuille 'Beloftevolle aandelen' kan je hier terugvinden: Modelportefeuille 'Beloftevolle aandelen'.

Met deze portefeuille is mijn strategie gezien deze aandelen goedkoop gewaardeerd zijn, de return voor het komende jaar dan ook mogelijks boven het gemiddelde. Dit kan echter niet voor elk aandeel binnen het jaar zo zijn en is spreiding in deze portefeuille dus van essentieel belang. Een paar aandelen die heel goed zullen presteren (en die dus bijvoorbeeld meer dan 50% zullen stijgen) is al voldoende om voor heel de portefeuille een goed resultaat te veroorzaken.

Op 01/02/2019 volgt een eerste evaluatie.