Woelige tijden

19-03-2020

Dat zijn het nu zeker, nu de Bel 20 op één dag een paar procenten terrein geeft of neemt. Wat moet men in deze periode als belegger doen? Vooral kalm blijven en rationeel denken. Niemand heeft een glazen bol, dus wat de beurzen het komend uur of dag gaan doen weet niemand, zeker niet in de huidige context van het coronavirus.

Dat de mondiale economie naar een recessie (of zelfs depressie) gaat, is nu al bekend. Verschillende sectoren zijn getroffen, niet door het virus zelf maar door de maatregelen van de overheden om zoveel mogelijk de gezondheid van de bevolking te beschermen en van de centrale banken om de economie niet tot stilstand te brengen. Jammer genoeg werkt de combinatie hiervan contraproductief voor de economie én dus ook voor de aandelenbeurzen.

Wat is er zo bijzonder aan deze crisis? Normaal hebben de beurzen zo'n 3 à 6 maanden voorsprong op de economie, zowel in voor- als tegenspoed. Bij deze crisis is de verandering bijna simultaan. De beurzen zijn al hard geraakt geweest, zo ook onze economie. Sommige sectoren, vooral de toeristische sector is bij het schrijven van deze blog volledig stilgevallen door de beperkingen opgelegd door de verschillende overheden.

Wat men volgens mij nu juist niet mag doen is al zijn aandelen verkopen in de hoop deze binnen korte tijd terug een stuk goedkoper te kunnen kopen. Dit zou een ware verkoopgolf teweegbrengen waardoor men een totale beurscrash, zoals we die in 2008 gekend hebben, veroorzaakt. Ik blijf erbij dat men nu een koopselectie moet opmaken van aandelen die men in zijn portefeuille wilt hebben en gefaseerd in de markt moet instappen. Bijvoorbeeld aandeel A nu kopen, aandeel B aan -5%, aandeel C aan -10% en aandeel D aan -20%.

Ik wil eindigen dat de eerste regel in het beleggen is dat je belegt met geld dat je minstens voor de komende 10 jaar kan missen. Nu instappen, ook al is het gefaseerd, met de laatste spaarcenten raad ik dus ten stelligste af, hoe aantrekkelijk sommige aandelen nu ook lijken. Waarom spreek ik over 10 jaar? Hierbij denk ik aan het citaat van Warren Buffett dat hij aandelen koopt met de intentie die minstens voor 10 jaar te kunnen behouden, moesten de beurzen voor deze termijn gesloten blijven. Uiteraard is de sluiting voor 10 jaar ondenkbaar. Wat hij hiermee bedoelt is dat aandelen bezitten voor de lange termijn bijzonder slim is, wat er ook gebeurt. Kijkt men naar de financiële crisis van 2008, had men net daarvoor aandelen gekocht, duurde het waarschijnlijk jaren vooraleer men terug winst had. Kunnen aandeel A, B, C of D nog goedkoper worden? Natuurlijk! De gedachte van op het dieptepunt weten te kopen en op het hoogtepunt te kunnen verkopen is een illusie en moet men zo snel mogelijk laten varen. Want dit is eveneens rationeel denken.

Zorg voor jezelf en voor elkaar!